Heapoiss OÜ Övrigt I Timmer – Vi bygger också mycket annat i timmer, till exempel bord och bänkar, trappor, brunnar, lekstugor osv.

Stock trappa

Trä lekplats

Träbil skydd

Loggarage (fiskstång och vindlås)

Logga bra (med fiskstiftstift och vindlås)

Logg kennel

Loggmalm utomhuskök

Loggskydd (med fiskbensstift och vindlås)

Logga utetoalett (med fiskstjärna och vindlås)1

Löner

Trä omklädningsrum

Träskylt

Träbänk

För trä

Copyright © 2020 Heapoiss OÜ